logo ecolatlas

Zie de belangrijke mededeling op de website Vrienden van de Gorsselse Heide

Heruitgave CJN-inventarisatie uit 1969

De Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden (CJN) afdeling Zutphen heeft in 1969 een flora- en faunainventarisatie uitgevoerd op de Gorsselse Heide.

cjn kl

Onlangs ontvingen wij een exemplaar van dit verslag dat we, na overtypen, gedigitaliseerd hebben. 

Alle waarnemingen zijn ingevoerd (behalve de wantsen en sommige keversoorten): ruim 180 nieuwe soorten (57 dieren en 127 planten). Hiermee komt het totaal van de gegevensbank op meer dan 700 (resp. 325 en 391, en exclusief de honderden kever- en wantsensoorten).

Behalve de inventarisatie geeft het verslag een goede indruk hoe de Heide er 45 jaar geleden uitzag. Zelfs het gentiaanblauwtje was nog aanwezig.

Maar ook toen al bezorgde de kartingbaan veel geluidsoverlast.

Klik op het bovenstaande plaatje om het verslag te lezen.