logo ecolatlas

Bronnen

      links
1

Raadpleging van website Waarneming.nl  http://waarneming.nl/gebied/view/18565

   website
2 Individuele waarnemingen Freek de Wolff, Dorian Hiethaar, Magda Bolt, Peter Schoolderman, Herman Groenouwe, Ko van Huissteden, Job Teeuwen, Herman Roelofs, Wim de Greeff, Jules Philippona, Piet Schermerhorn, Klaske ten Grotenhuis, Frens Westenbrink, Remke van Rijswijk, Guido Verhoef, Hannie Luijten e.a.  
3 Atlas van de Flora van Oost-Gelderland; Stichting de Maandag (zie http://home.planet.nl/~linde720/index_bestanden/atlasvandefloravanoostgelderland.htm) B. te Linde & L-J. van den Berg; Ruurlo 2003  
4 Royal Haskoning. Aanvraag revisievergunning Karting Eefde, 8 april 2008 Project nr. 9R5997.01 ref. 9R5997.01/R0014/Nym  
5 Broedvogel inventarisatie 1984  KNNV-Vogelwerkgroep "de IJsselstreek" rapport
6 Inventarisatie broedvogels Gorsselse Hei, Staatsbosbeheer voorjaar 2004 Gerrit Arfman  
7 Jaarlijkse inventarisatie (1995 - 2003) Jules Philippona  
8 Vegetatie kartering 1993 Gorsselse Heide M.H.Meertens & Th.G. Giesen (Giessen & Geurts Biologische Projekten) Opdrachtgever Staatsbosbeheer  
9 Natuurherstelplan Gorsselse Heide juni 2008 Dienst Landelijk Gebied  
10 Van Luteaven tot Quarlesbosje: Rondwandeling over de Gorsselse Heide IVN Zutphen/Warnsveld; Lucie van Zeijts en anderen  
11 Paddenstoelenexcursie Gorsselse Heide, 1 november 2009 KNNV en IVN; H.en K. ten Grotenhuis  
12 Nachtvlindertelling 20 augustus 2010 Harry Groenink tabel
13 Broedvogel inventarisatie 2013  KNNV-Vogelwerkgroep "de IJsselstreek"  rapport
14 Paddestoeleninventarisatie door 15 deelnemers, 18 september 2013 (km-hok 214-467 e.o) Paddestoelenwerkgroep Z.O.-Veluwe. Bezorgd door Peter Schoolderman tabel
15 Waarnemingen 25 augustus 2011 (o.a. Luteaven) KNVV afd Deventer  
16 Flora- en faunainventarisatie 1969 Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden (CJN) werkgroep Zutphen verslag
17  Flora inventarisatie juli 2014 Florawerkgroep Zutphen. Bezorgd door Frens Westenbrink tabel
18 Nachtvlindertelling 21 augustus 2012 Harry Groenink tabel
19 Dagvlindertellingen 2015 IVN Zutphen/Warnsveld; Klaske ten Grotenhuis e.a. verslag en tabellen
20 Libellewaarnemingen 2015/16 Frens Westenbrink tabel
21 Flora inventarisatie september 2015 Floron; Rob Fraaije e.a. tabel en verslag

22 Dagvlindertellingen 2016 IVN Zutphen/Warnsveld; Klaske ten Grotenhuis e.a. tabel

23 Paddenstoeleninventarisatie 13 september 2017 IVN Zutphen/Warnsveld; Klaske ten Grotenhuis tabel

24 Paddenstoeleninventarisatie 11 oktober 2017 IVN Zutphen/Warnsveld; Klaske ten Grotenhuis tabel
25 Libellewaarnemingen 2018 Frens Westenbrink tabel