logo ecolatlas

Zie de belangrijke mededeling op de website Vrienden van de Gorsselse Heide

Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantsoorten staan is hier te vinden.

De Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten vermeldt de volgende zeldzaamheidsklassen:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)

en trendklasse met betrekking tot het voorkomen:

  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig