logo ecolatlas

Zie de belangrijke mededeling op www.vriendenvandegorsselseheide.nl

Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantsoorten staan is hier te vinden.

De Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten vermeldt de volgende zeldzaamheidsklassen:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)

en trendklasse met betrekking tot het voorkomen:

  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig